Reglament

 1. Els/les participants disposaran d’1 hora 30 minuts per completar tot el recorregut dels 5K i 10km.
 2. Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.
 3. Lliurament de dorsals: al davant del Pavelló Esportiu el mateix dia de la cursa a partir de les 8:30 hores. S’haurà de presentar còpia de d’ingrés i DNI per recollir el dorsal.
 4. L’organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no tinguin cura de l’entorn o que demostrin una actitud inadequada.
 5. Els corredors que decideixin retirar-se de la prova tindran l’obligació de comunicar-ho a l’organització a través del control més proper al lloc de la retirada.
 6. El pitrall haurà de ser sempre visible i sense cap tipus de manipulació, qui no el dugui en aquestes condicions no entrarà a la classificació.
 7. L’organització es reserva el dret d’anular la prova o modificar el recorregut si així ho creu convenient.
 8. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament, així com eximeix els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 9. No es permet la participació a menors de 18 anys a la cursa de 10K i menors de 14 anys la cursa de 5K.
 10. En cas de superar aquest temps, i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.
 11. Drets imatge: el sol fet d’inscriure’s, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i /o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difusos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.
 12. La no recollida del trofeu en l’entrega posterior a la cursa, suposarà la pèrdua del dret a reclamar-lo.
 13. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament queda sota la decisió única de l’organització.
Categories*
Hi haurà un total de 8 categories, masculí i femení, distribuïdes de la següent manera:
 • Absoluta Masculina i Femenina
 • Màster 2 Masculina i Femenina (a partir de 65 anys)
 • Màster 1 Masculina i Femenina (entre 55 i 64 anys)
 • Veterà 2 Masculina i Femenina (entre 45 i 54 anys)
 • Veterà 1 Masculina i Femenina (entre 35 i 44 anys)
 • Sènior Masculina i Femenina (entre 23 i 34 anys)
 • Sub23 Masculí i Femení (entre 18 i 23 anys)
 • Sub18 Masculí i Femení només a la cursa 5K (entre 14 i 17 anys)

*Categories basades en els anys que compleix el corredor/a durant l’any de la cursa.

També tindran trofeu el primer local tant masculí com femení.

[robo-gallery id=”50″]