Imatges i Vídeos

X Duextrem (2018, 13 i 14 octubre):
 
IX Duextrem (2017):
VIII Duextrem (2016):
VII Duextrem (2015):
VI Duextrem (2014):
V Duextrem (2013):
IV Duextrem (2012):
III Duextrem (2011):
II Duextrem (2010):
I Duextrem (2009):